Ninette Koning - Art and nature

Statement and bio: 

Statement and bio: The power of simplicity within the chaos of possibilities.
 
Statement:

My work has links with minimalism, the 'zero' and the 'zero movement'. I like the simplicity, the power and the peace that can speak from that. But also its complexity; simplicity is a puzzle. And therein lies the wonder and the challenge to research. How can simplicity be so complicated?

Research, content, awareness, material and texture are important in my work. With a philosophical note I investigate contrasts, a search for harmony; when does it get boring, when does it stay exciting?
Looking for a balance that can only arise from movement, different poles, duality.
In my work I like everything to be as minimal as possible, less is more. Yet there is always more to come. My research is therefore about why do I want less and about how little can be enough. The line between too little and enough and the line between enough and too much.

I feel at home with holism, the vision that everything is one and that those different areas do not function well without each other: physically, mentally, emotionally and spiritually. If you leave one underdeveloped, it will have consequences for the other. I see the coherence in everything.


As written in an art critic: ‘The works of Ninette Koning have a modest character, a grand gesture and a poetic power.’


Mijn werk heeft linken met het minimalisme, de ‘zero-’ en de ‘nul-beweging’. Ik houd van de eenvoud, de kracht en de rust die daaruit kan spreken. Maar ook de complexiteit ervan; eenvoud is een puzzel. En daar ligt de verwondering en de uitdaging tot onderzoek. Hoe kan eenvoud zo ingewikkeld zijn?                              

Onderzoek, inhoud, bewustwording, materiaal en textuur zijn belangrijk in mijn werk. Met filosofische blik onderzoek ik contrasten, een zoeken naar harmonie; wanneer wordt die saai, wanneer blijft het spannend?
Op zoek naar een balans die alleen maar kan ontstaan uit beweging, verschillende polen, dualiteit.

In mijn werk wil ik alles graag zo minimaal mogelijk, less is more. Maar toch komt er altijd weer meer. Mijn onderzoek gaat dan ook over waarom ik minder wil en over hoe weinig genoeg kan zijn. De grens tussen te weinig en genoeg en de grens tussen genoeg en te veel.
Ik voel me thuis bij het holisme, de visie dat alles één is en dat die verschillende gebieden zonder elkaar niet goed functioneren: fysiek, mentaal, emotioneel en spritueel. Laat je het één onderontwikkeld, dan heeft dat gevolgen voor het ander. Ik zie de samenhang in alles.Bio:

After her studies in Monumental Art at the Royal Academy of Visual Arts and as a member of the Dutch Society of Sculptors, Ninette Koning has developed as an artist who pleasantly surprises many spectators at home and abroad with her work of unorthodox materials and designs.

The 'Beelden magazine' has paid attention to her work several times.

Send e-mail* Input required
Website by Folibee